Op Funda.nl kunnen cliënten (al dan niet anoniem) een cijfer geven voor onze dienstverlening en hun waardering onderbouwen. Wij houden deze klantbeoordelingen altijd nauw in de gaten, en zetten de reacties graag op onze site. Ook als deze wat minder jubelend zijn. Zo weten wij niet alleen wat we goed doen, maar ook wat we wellicht nog aan moeten scherpen. En weet u als -hopelijk- toekomstige cliënt, waar u aan toe bent!